Pracovní prohlídky

Pracovní prohlídky, dříve závodní preventivní péče a nyní pracovně lékařská péče.

Cílem této pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

Pracovnělékařské služby zahrnují tyto součásti: